SCISERs Magasin

För att förbättra tillgängligheten och underlätta spridningen av texterna som publiceras på sciser.org samlas dem i magasin i pdf-format där texterna grupperas i två kategorier: publikationer och mediebevakning. I magasinet om mediebevakning samlas samtliga texter i kategorin mediebevakning och i magasinet om publikationer samlas samtliga texter i kategorin publikationer.


Hösten 2016 

SCISERs Magasin Mediebevakning

SCISER Magasin Publikationer