Day: 26/07/2016

Mauvaise foi

Mauvaise foi, bad faith på engelska och “dålig tro” på svenska, är ett begrepp som används av bland andra Jean-Paul Sartre för att diskutera människors tendens till självbedrägeri. Av bekvämlighetsskäl, av rädsla för sin egen frihet, bedrar människor, enligt Sartre, sig själva för att slippa ta ansvar för sina handlingar och för världen omkring dem…