Begrepp, Encyklopedi

Traditionell säkerhet

Säkerhet kan, något förenklat, delas in i vad man kallar för traditionell säkerhet och mänsklig säkerhet. Traditionell säkerhet har staten som sitt främsta skyddsobjekt, till skillnad från mänsklig säkerhet där människor, eller medborgarna, står i fokus. Taylor Owen gör följande distinktion mellan traditionell och mänsklig säkerhet i “Challenges and Opportunities for Defining and Measuring Human Security” (2004):

Skärmavbild 2016-07-24 kl. 15.12.41

Ett traditionellt säkerhetsperspektiv utgår ifrån att stater måste försvara sina nationella intressen och territoriella gränser från yttre kränkningar, och detta anses mest effektivt göras med militära medel. Traditionell säkerhet är med andra ord synonymt med att värna om en stark militärmakt och att sätta nationalstaten i främsta rummet.